Våra tjänster

Allt från löpande bokföring till avancerad rådgivning

Vi erbjuder anpassade lösningar inom:

 • Löpande bokföring, kontering
 • Reskontra hantering
 • Betalningsservice
 • Hyresavisering
 • Inkassoärende
 • Bolagsbildningar
 • Bokslut
 • Årsredovisningar
 • Deklarationer
 • Ekonomisk rådgivning
 • Rådgivning skatter

Tillsammans lägger vi upp en plan och rutiner för vad som ska göras och av vem. För vissa kunder sköter vi all ekonomi, för andra stöttar vi den befintliga ekonomiavdelningen och ibland agerar vi mer som rådgivare eller sköter vissa utvalda delar. Vi hittar den lösning som passar din verksamhet bäst.

Alla uppdrag baseras på ett skriftligt uppdragsavtal ( Reko ) som reglerar förhållandet mellan oss och ert företag.

Behöver du övrig rådgivning och/eller konsultation avseende ditt bolag eller din beskattning hjälper vi dig. De flesta frågeställningarna klarar vi själva, men när det behövs har vi ett utbyggt kontaktnät med ett antal kompetenta samarbetspartners som vi kan vända oss till bl.a revisorer, skattejurister, redovisningsexperter m.fl.

Vi vill träffa dig

En väletablerad byrå för både stora och små företag

Det är viktigt för oss att träffa personerna bakom varje företag och få höra just era idéer, visioner samt företagets historia. Därför inleder vi alla nya affärskontakter med ett kostnadsfritt introduktionsmöte.

Vallgatan 6, 352 34 Växjö
Telefon 0470-79 96 60
E-post info@revisorn.nu

SRF är en garanti för kompetens,
kvalitet och utveckling